Lampshade

Malalim na ang gabi.

Tanging ilaw lamang mula sa lampshade ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na kwarto. Magkatabi tayong dalawa sa kamang kulay puti ang bedsheet. Walang kibuan. Tanging naririnig lamang ang tik-tak ng orasan.

Nakatulog ka na pala.

Wala kang suot na pang-itaas. Pinagmasdan ko ang iyong kahubdan. Ang amo ng iyong mukha. Napakaganda ng hubog ng iyong katawan. Nakakahalina ang makinis mong balat. Hindi ko mailarawan ang amoy mo. Napakabango. Amoy na nililipad ako sa kalangitan.

Sinimulan kong halikan ang iyong buhok. Sunod sa mga mata, sa ilong, sa labi. Napakalambot ng mga labi mo. Hindi ka gumagalaw, tila nagpapaubaya.

Mula sa labi, tumungo ako sa leeg. Napakabango. Sa iyong makinis na dibdib, idinampi ko ang aking labi. Sa iyong tiyan, hanggang sa pusod.

Aalisin ko na ang kulay beige na pangbaba mo. Ipinikit ko ang mga mata ko.

Sa aking pagdilat, nasilaw ako sa sinag ng araw na nagmumula sa bintana. Wala ka sa tabi ko.

Panaginip lang pala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s